Cordeel Maintenance

Cordeel Maintenance werd opgericht om tegemoet te komen aan de veelvuldige vraag van onze klanten (zowel in overheidsopdrachten – bijv. DBFMO-projecten – als privé-aanbestedingen) om ook het technisch en gebouwenonderhoud te verzorgen na oplevering van het desbetreffende gebouw. Via een onderhoudscontract, dat vaak over meerdere jaren loopt (soms zelfs tot 30 jaar), stelt Cordeel Maintenance haar diensten ter beschikking. 

Wij garanderen daarbij het onderhoud van onder andere de volgende zaken: 

  • de sanitaire installaties
  • de elektrische voorzieningen
  • de HVAC
  • de brandveiligheid
  • de liften
  • het dak
  • de gevels
  • ramen en deuren
  • wegenis

Vertrekkende van een basis waarin voormelde punten verwerkt zijn, ontwikkelen wij voor elke nieuwe opdracht een op maat gemaakt onderhoudsplan dat ter bespreking en uiteindelijk ook ter goedkeuring aan de klant wordt voorgelegd, rekening houdend met de aard/functie van het gebouw, de looptermijn en het ter beschikking gestelde budget. 
Cordeel Maintenance is 24/7 bereikbaar, waardoor snelle interventies mogelijk zijn. Bovendien kunnen onze klanten ook via het online platform (Planon software) mogelijke gebreken melden en verder opvolgen.